Ameliyathane

Susurluk Devlet Hastanesinde 1 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Hastanemizde 1 genel cerrahi uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 ortopedi uzmanı ve 1 üroloji uzmanı olmak üzere 4 cerrahi branşta hizmet verilmektedir. Ameliyathanede haftada 1 gün geçici görevli gelen  anestezi uzmanı , 3 anestezi teknikeri ve 3 ameliyathane hemşiresi görev almaktadır.