Ziyaretçi ve Refakatçi Politikası
08 Mart 2022

ZİYARETÇİ POLİTİKASI

•» Hastanemizin Ziyaret saatleri: 12:00-13:30, 18:00-20:00 arasındadır.
•» Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
•» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
•» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
•» Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
•» Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
•» Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili  tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
•» Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
•» Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
•» Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
•» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
•» Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
•» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir                                                           
 
•» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
•» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
•» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
•» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
•» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir  

REFAKATÇİ POLİTİKASI

•» Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
•» Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
•» Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
•» Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
•» Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
•» Refakatçi sağlık ekibinin görevini yapmasını engellememelidir.