TGAP Hastane Sorumlusu









 Uzm.Dr. Necati KELEMENÇE                                                      Selman YANARSÖNMEZ
         Başhekim                                                                              İdari ve Mali İşler Müdürü